Adresy punktów zbierania / zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Adresy punktów zbierania / zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.1454 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających
w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady:

Lp.

Nazwa

Adres

Rodzaj zbieranych odpadów

Kontakt

1.

PSF energia Sp. z o.o.
e-mail: biuro@psfenergia.pl

ul. Dworcowa 38

59-500 Wilków

k. Złotoryi

opony rolnicze *

*-o średnicy do 1,2 m,

większe po konsultacji

76 878 34 36

2.

Jopek recykling Dawid Jopek

e-mail: jopek-recykling@wp.pl

Fabianów

ul. Przemysłowa 12

63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony rolnicze

667 429 619

 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i może nie obejmować wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.

Wnioski o dopisanie, bądź usunięcie punktu zbierania ww. odpadów rolniczych należy kierować
na adres Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski – Referat Gospodarki Odpadami, e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl, tel. 75 6477 936.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2019 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 318
24 października 2019 14:55 (Andrzej Wójcik) - Zmiana treści zakładki.
24 października 2019 14:55 (Andrzej Wójcik) - Dodanie nowej zakładki.