Uchwały

  UCHWAŁA NR XLIX/409/18 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   UCHWAŁA NR XLIX/408/18 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski   Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie nieważności części uchwały LI 538/14   UCHWAŁA NR LI/538/14 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski   UCHWAŁA NR XV/99/19 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty   UCHWAŁA NR XV/100/19 RADY MIEJSKA W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski   UCHWAŁA NR XV/101/19 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   UCHWAŁA NR XV/102/19 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy   UCHWAŁA NR XVIII/136/20 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty   UCHWAŁA NR XVIII/137/20 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2019 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 547
17 lutego 2020 09:05 (Andrzej Wójcik) - Zmiana treści zakładki.
17 lutego 2020 08:58 (Andrzej Wójcik) - Zmiana treści zakładki.
17 lutego 2020 08:58 (Andrzej Wójcik) - Zmiana treści zakładki.