Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 22 marca 2010r. GPNŚ 7331-57/05/2009/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 22 stycznia 2010r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych "Żerkowice II" i "Żerkowice-Skała I" Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu...

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski dotycząca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy Alei Wojska Polskiego nr 25A Lwówek Śląski pokój nr 3 lub pod numerem telefonu (075) 647 7877, można uzyskać informację na temat rozstrzygnięcia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śl. 30 września 2009r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z prognozami oddziaływania na środowisko ustaleń projektów planów oraz o przystąpieniu do...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, 30 września 2009r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu studium oraz o przystąpieniu...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

Lwówek Śląski, dnia 14 września 2009r. GPNŚ 7331-57/02/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

Lwówek Śląski, dnia 14 września 2009r. GPNŚ 7331-55/02/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 49152 Lwówek Śląski Rolimpex, na działce nr 12 w obrębie 3 Lwówka Śląskiego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. Zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn....

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 49152 Lwówek Śląski Rolimpex, na działce nr 12 w obrębie 3 Lwówka Śląskiego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071...