Aktualności - archiwum

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Lwóweckiego działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/06/06 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego informuje mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, że w dniu 27 lutego 2008 roku wpłynął do Rady Powiatu Lwóweckiego wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski w sprawie ustalenia nowych granic Powiatu Lwóweckiego i Powiatu Lubańskiego poprzez wyłączenie Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego z jednoczesnym włączeniem jej do Powiatu Lubańskiego.

Władze Gminy Gryfów Śląski za bezpośrednią przyczynę uzasadniającą wniosek wskazują brak porozumienia z Radą Powiatu Lwóweckiego, Starostą Lwóweckim i Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim w sprawie restrukturyzacji Szpitala Powiatowego.

Mając na uwadze znaczenie wniosku Burmistrza Gminy Gryfów Śląski dla ogółu mieszkańców Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców Powiatu Lwóweckiego o składanie opinii: - czy jesteś za wyłączeniem z Powiatu Lwóweckiego Gminy Gryfów Śląski i włączeniem Gminy Gryfów Śląski do Powiatu Lubańskiego
Opinie należy składać:
- w terminie od dnia 12 marca do dnia 26 marca 2008 roku,
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski (opinia powinna zawierać adres zamieszkania oraz imię i nazwisko osoby składającej opinię),
- osobiście w siedzibie Starostwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1530 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0/75 782-36-52 lub 0/75 782-32-92, fax 0/75 782-36-54 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1530 lub w siedzibie Starostwa.


Przewodniczący
/-/
Zarządu Powiatu Lwóweckiego

 

treść ogłoszenia w formacie pdf

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2008 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 2867
20 marca 2008 14:32 Krzysztof Zając - Zmiana treści dokumnetu.
20 marca 2008 14:31 Krzysztof Zając - Utworzenie dokumnetu.