Aktualności - archiwum

Dotacje dla Lwówka Śląskiego

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III dotyczy okresu programowania 2004 – 2006 i jest programem, który ma pomóc we wzmocnieniu gospodarki, konkurencyjności, pomnożeniu dobrobytu oraz wspieraniu integracji europejskiej na płaszczyźnie lokalnej w obszarze pogranicza polsko – czeskiego i polsko - saksońskiego. Obejmuje powiaty na terenie województwa dolnośląskiego: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, zgorzelecki oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra, po stronie czeskiej zaś powiaty: Ceska Lipa, Liberec, Jablonec nad Nisou oraz Semity. Obszar polsko - saksoński obejmuje swym zasięgiem następujące powiaty po stronie polskiej: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra, po stronie saksońskiej zaś: powiat Niederschlesisiecher Oberlausitzkreis, miasto na prawach powiatu Görlitz, powiat Löbau- Zittau, jeśli projekt służy wsparciu wyżej wymienionych terenów to może być realizowany również na obszarze przylegającym tj. powiat Kamenz, miasto na prawach powiatu Hoyeswerda, powiat Bautzen. Ostateczny okres rozliczania projektów upływa z dniem 30.06.2008r .

Ponieważ opisany powyżej program był adresowany ze względu na położenie terytorialne również do Gminy i Miasta Lwówek Śląski postanowiono z niego skorzystać. W tym celu w październiku 2006 roku zostały złożone 3 wnioski. Wnioski te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Lokalny Komitet Sterujący w grudniu 2006r. Wnioski o dofinansowanie dotyczyły imprez jakie odbyły się w naszym mieście w 2007 roku, które niżej przedstawiam.

Projekt „Kopaliny Dolnego Śląska i Saksonii – element produktów lokalnych w obszarze pogranicza”, której celem była popularyzacja kopalin i kamieni szlachetnych oraz półszlachetnych jako lokalnych produktów na obszarze pogranicza. Głównym punktem imprezy były warsztaty mineralogiczne i Giełda Minerałów. Impreza odbyła się w lipcu 2007 roku na rynku miejskim w Lwówku Śląskim.

Druga z nich „Integracja Społeczności Lokalnych Obszaru Pogranicza” dotyczyła spotkania przedstawicieli miast partnerskich: Reichenbach (Saksonia), Heidenau (Saksonia), Velky Senov (Czechy), Lwówka (woj. Wielkopolskie) oraz Lwówka Śląskiego, miała miejsce w dniach 13-15 lipca 2007 roku na rynku miejskim oraz w ratuszu.

Trzeci projekt znany wszystkim mieszkańcom Lwówka Śląskiego jako Międzynarodowy Zjazd Mikołajów, odbył się 21 grudnia 2007 roku .

Na dofinansowanie wyżej przedstawiony trzech projektów Gmina i Miasto Lwówek Śląski w dniu 15.02 2008r podpisała 3 umowy z EUROREGIONEM NYSA. Środki pochodzą z Funduszu Małych Projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Polska – Saksonia. Wartość poszczególnych projektów odpowiednio do kolejności ich przedstawienia wynosi: I projekt – wartość łączna 78 860 zł , dofinansowanie w wysokości 75 % co stanowi kwotę 59145,zł II projekt – wartość łączna 77796,00 , dofinansowanie w wysokości 75 % co stanowi kwotę 58 347,00 zł III – wartość projektu 25126,00zł, dofinansowanie 75%, w kwocie 18844,zł

W okresie programowania w latach 2007 – 2013 dla obszaru pogranicza polsko- saksońskiego i polsko – czeskiego program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. został zastąpiony nowym programem o nazwie Europejska Współpraca Terytorialna EWT. Gmina i Miasto Lwówek Śląski zamierza skorzystać z dobrodziejstw jakie daje ten program, gdyż jak pokazują zdobyte dotychczas doświadczenia daje on duże możliwości rozwoju .

Przyjemną niespodzianką dla Gminy Lwówek Śląski jest również promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej, która ucierpiała podczas powodzi w 2005 r. Kwota przyznanej dotacji wynosi 90 000,00 zł , co najmniej tyle samo musi dołożyć Gmina.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2008 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 2476
20 marca 2008 14:37 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści dokumnetu.
20 marca 2008 14:36 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści dokumnetu.
20 marca 2008 14:27 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści dokumnetu.