Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Holiday World w Pradze

W dniach 23-26 lutego 2006 r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski oraz Browar Śląski 1209 z LwówkaŚląskiego uczestniczył w ramach stoiska narodowego Polska w największych u naszych południowych sąsiadów targach turystycznych Holiday World w Pradze. Targi te to jedna z ważniejszych międzynarodowych imprez turystycznych odbywających się w Europie...

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 wzięła udział w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 15 grudnia 2005 roku otrzymała drugą pracownię informatyczną . Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Śląski...

Gminne Eliminacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Dnia 15 lutego 2006 r. odbyły się gminne eliminacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”. Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Konkurs ma na celu promowanie...

Holiday World w Pradze

W dniach 23-26 lutego 2006 r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski oraz Browar Śląski 1209 z LwówkaŚląskiego uczestniczył w ramach stoiska narodowego Polska w największych u naszych południowych sąsiadów targach turystycznych Holiday World w Pradze. Targi te to jedna z ważniejszych międzynarodowych imprez turystycznych odbywających się w Europie...

Samochód z Heidenau dla OSP Płóczki Górne

W ramach współpracy miast partnerskich Lwówek Śląski - Heidenau w dniu 3 marca br. delegacja Zarządu Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odebrała od przedstawicieli Miasta Heidenau i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Heidenau prezent w postaci strażackiego wozu bojowego marki IFA o następujących parametrach:...

Samochód z Heidenau dla OSP Płóczki Górne

W ramach współpracy miast partnerskich Lwówek Śląski - Heidenau w dniu 3 marca br. delegacja Zarządu Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odebrała od przedstawicieli Miasta Heidenau i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Heidenau prezent w postaci strażackiego wozu bojowego marki IFA o następujących parametrach:...

Holiday World w Pradze

W dniach 23-26 lutego 2006 r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski oraz Browar Śląski 1209 z LwówkaŚląskiego uczestniczył w ramach stoiska narodowego Polska w największych u naszych południowych sąsiadów targach turystycznych Holiday World w Pradze. Targi te to jedna z ważniejszych międzynarodowych imprez turystycznych odbywających się w Europie...

Gminne Eliminacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Dnia 15 lutego 2006 r. odbyły się gminne eliminacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”. Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Konkurs ma na celu promowanie...

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 wzięła udział w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 15 grudnia 2005 roku otrzymała drugą pracownię informatyczną . Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Śląski...

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Lwówek Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Lwówek Śląski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 11 ust. 2 i art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.) Łączna...