Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

3 Maja w Ambasadzie

3 maja 2007 roku delegacja Lwówka Śląskiego uczestniczyła na specjalne zaproszenie Pana ambasadora Jana Pastwy w uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja w ambasadzie RP w Pradze. Przedstawiciele gminy, na czele z Zastępcą Burmistrza Ireneuszem Maciejczyk, promowali X Lwóweckie Lato Agatowe, walory turystyczne naszej gminy...

VII Targi Turystyczne EUROREGION TOUR’2007

W dniach od 15 do 17 marca odbyły się VII Targi Turystyczne EUROREGION TOUR’2007 w Jabloncu nad Nysą. Tradycyjnie już tej imprezie targowej uczestniczyła Gmina i Miasto Lwówek Śląski prezentując materiały promocyjne z miasta i gminy oraz X Lwóweckiego Lata Agatowego. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski spotkał się na stoisku...

Od 1 stycznia 2007 roku - opłata skarbowa bez znaczków skarbowych

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, informuje, że w związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635) z dniem 1 stycznia 2007r. nie ma możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami skarbowymi. W związku z powyższym należną opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek...

Narada Sołtysów

W dniu 04 stycznia 2007 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim odbyło się spotkanie sołtysów podsumowujące okres kadencji rad sołeckich i sołtysów 2002 – 2006, któremu przewodniczył Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa. Podczas...

Uroczyste Otwarcie Świetlicy w Gradówku

W dniu 7 października 2006r. w miejscowości Gradówek odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy wiejskiej, którą oddano do użytku po bardzo gruntownym remoncie. W tej doniosłej uroczystości udział wzięli Starosta Lwówecki Pan Henryk Kulesza, radni Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski, sołtysi lwóweckich wsi, wykonawca oraz mieszkańcy wsi...

Gmina Fair Play 2006

W dniu 29 września 2006r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas Gali V edycji Konkursu Gmina Fair Play 2006 Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzymała już po raz drugi Certyfikat Gmina Fair Play 2006, który w imieniu samorządu Lwóweckiego odebrał Zastępca Burmistrza Pan Bogdan Mościcki. W 2006 roku...

Wręczenie Patentów Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny

W dniu 11 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbyła się podniosła uroczystość wręczenia Patentów Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny 16 kombatantom - mieszkańcom Gminy i Miasta Lwówek Ślaski. Aktu wręczenia Patentów dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Ślaski Pan Ludwik Kaziów...

XLIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski

W dniu 12 kwietnia br. obradowała Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski, głównym punktem porządku obrad było przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta. Radni po dyskusji, wysłuchaniu opini Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Lwówek...

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 wzięła udział w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 15 grudnia 2005 roku otrzymała drugą pracownię informatyczną . Dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Śląski...

Gminne Eliminacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Dnia 15 lutego 2006 r. odbyły się gminne eliminacje VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”. Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy Wydziałów Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Konkurs ma na celu promowanie...