Zamówienia publiczne

Unieważnienie zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236”

Lwówek Śląski, dnia 09.03.2017 r.

IN.271.2.RPDS.2017    

 Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236”

 
             Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236” zostało unieważnione.

 UZASADNIENIE

 W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zgodnie z punktem 12.1. Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie i jednocześnie zaprasza do uczestniczenia w następnym postępowaniu.

                                                                                                                      Z-ca Burmistrza

                                                                                                                 Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                     /-/ Lesław Krokosz

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2017 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 227
14 marca 2017 14:33 Piotr Kukliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany