Zamówienia publiczne

Unieważnienie postępowania pn. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

IN.271.33.102.2015.OPG3                                                       Lwówek Śląski, dnia 13.08.2015r.

 

 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne – etap III w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

 

 

            Zamawiający informuje, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907), postępowanie przetargowe na zadanie pn. jak wyżej zostało unieważnione, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 245.000,00 zł. Cena oferty najkorzystniejszej, złożonej w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienia publiczne przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

W związku z powyższym w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie i zaprasza do uczestniczenia w następnym postępowaniu przetargowym.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Mariola Szczęsna

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.08.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Grala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 07:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 643
14 sierpnia 2015 07:22 Wojciech Różycki - Opublikowanie dokumentu.
14 sierpnia 2015 07:22 Wojciech Różycki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2015 07:21 Wojciech Różycki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)