Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie"

 

IN.7011.395.2015.NBWZ                                               Lwówek Śląski, dnia 10.08.2015r.

 


 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie”

 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. oferta złożona przez Pana Aleksandra Lorych prowadzącego działalność pod Firmą Budowlano - Inżynieryjną Aleksander Lorych z siedzibą w Jeleniej Górze, została uznana za najkorzystniejszą. W związku z powyższym na dzień  11.08.2015r na godz. 12:00 zaplanowano podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:


Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

 „J” PROJEKT  - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE

Justyna Polak

ul. Słoneczna 37

58-410 Marciszów

8.610,00

„OLEX”  Firma Budowlano – Inżynieryjna Aleksander Lorych

Ul. Strzelecka 6

58 – 560 Jelenia Góra

7.995,00

MOSTY KOLASA PIUP-T

Krzysztof Kolasa

ul. Pijarska 26

58-500 Jelenia Góra

9.840,00

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Mariola Szczęsna

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.08.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Grala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2015 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 550
11 sierpnia 2015 11:24 Wojciech Różycki - Opublikowanie dokumentu.
11 sierpnia 2015 11:24 Wojciech Różycki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
11 sierpnia 2015 11:23 Wojciech Różycki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)