Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski dnia  04.08.2015 r.

IN.271.31.95.2015.PDC                                                                                                                                                        

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno”.

             

                   Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

ZA  NAJKORZYSTNIEJSZĄ  UZNANO  OFERTĘ

złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza. Wartość oferty brutto: 387.594,96 zł.

UZASADNIENIE

                 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryteriów wyboru określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym zostało złożonych 6 ofert, które uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres

Cena/Ilość pkt. w kryterium cena

Gwarancja/ilość pkt. w kryterium gwarancja

1.

Firma Drogowo-Budowlana „BRUK-BUD” Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch s.c.

ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski

466.982,12zł./78,76 pkt.

72 m-ce/5 pkt.

łącznie 83,76 pkt.

2.

Konsorcjum firm: Lider – Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.   z o. o.

Partner – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne „Sady Dolne” Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 26,     58-460 Jelenia Góra,

 

Sady Dolne 16,         59-420 Bolków

459.790,49 zł/79,99 pkt

72 m-ce/5 pkt

łącznie 84,99 pkt

3.

Transport Drogowy Ciężarowy,

Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import

Józef Potocki,

Rakowice Małe 13,         59-600 Lwówek Śląski

396.422,58 zł /92,82pkt.     72 m-cy /5 pkt.

łącznie 97,82 pkt.

4.

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.   z o. o.

ul. Kaczawska 19,    58-514 Jelenia Góra

492.757,72 zł/ 74,67 pkt

72 m-ce/5 pkt

łącznie 79,67 pkt

 

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych     Sp. z o. o.

Jałowiec 56, 59-800 Lubań

406.938,43 zł/90,44 pkt

72 m-ce/5 pkt

łącznie 95,44 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

ul. Kobylarnia 8,  86-061 Brzoza

387.594,96 zł / 95 pkt. 

72 m-ce / 5 pkt.

łącznie 100 pkt.

 Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest liczony począwszy od dnia 05.08.2015r.

 

 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                           /-/ Mariola Szczęsna

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2015 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 501
04 sierpnia 2015 14:30 Piotr Kukliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)