Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280. Numer ogłoszenia: 106387 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Ochrona osób i mienia na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych."

Lwówek Śląski 27.06.2016r. IN.7011.33.44.2016.SO.OCH Dotyczy: złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Ochrona osób i mienia na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych. Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną,...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280"

Lwówek Śląski dnia 16.06.2016 r. IN.271.24.41.2016.PUJ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych"

Lwówek Śląski: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych Numer ogłoszenia: 86671 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82506-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbierania w zakresie: 1. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, wg zestawienia...

Zatrzymaj banner przewijany