Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przebudowa i remont pomieszczeń Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim na działce nr 147/2 w obrębie nr 1 Lwówek Śląski"

Ogłoszenie nr 598677-N-2017 z dnia 2017-10-06 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa i remont pomieszczeń Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim na działce nr 147/2 w obrębie nr 1 Lwówek Śląski OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie "Przebudowa drogi dz. nr. 147 w miejscowości Gradówek

Ogłoszenie nr 596712-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz.nr 147 w miejscowości Gradówek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie "Przebudowa dróg w miejscowościach Gradówek i Zbylutów" Zadanie podzielone na 2 części.

Ogłoszenie nr 594952-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa dróg w miejscowościach Gradówek i Zbylutów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Przetarg nieograniczony na usługi: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski - 2 części

Ogłoszenie nr 588403-N-2017 z dnia 2017-09-14 r. Gmina Lwówek Śląski: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie "Przebudowa dróg w miejscowościach Niwnice, Płóczki Górne, Radłówka". Zadanie podzielone na 3 cześci.

Uwaga: Zmiana zakresu zamówienia I części obejmującej przebudowę drogi dz. nr 47/4 dr w miejscowości Niwnice. Wyjaśnienie: Zamawiajacy postanowił zmienić nawierzchnię drogi, która ma być wykonana z betonowej kostki brukowej - starobruk. Szczegóły zostały opisana w zmianie SIWZ i w załączonej - poprawionej dokumentacji...