Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim" - II przetarg

Ogłoszenie nr 535759-N-2018 z dnia 2018-03-23 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania”

Ogłoszenie nr 519323-N-2018 z dnia 2018-02-16 r. Gmina Lwówek Śląski: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski...