Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych."

Lwówek Śląski, dnia 05.07.2016 r. IN.271.31.48.2016.BPG Dotyczy: przetargu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t....

Zatrzymaj banner przewijany