Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

przetarg nieograniczony "Utrzymanie ścieżki rowerowej w okresie letnim do dnia 31.03.2021 r."

Ogłoszenie nr 550369-N-2018 z dnia 2018-04-25 r. Gmina Lwówek Śląski: Utrzymanie ścieżki rowerowej w okresie letnim do dnia 31.03.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...