Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych."

Lwówek Śląski, dnia 05.07.2016 r. IN.271.31.48.2016.BPG Dotyczy: przetargu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+280. Numer ogłoszenia: 106387 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Ochrona osób i mienia na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych."

Lwówek Śląski 27.06.2016r. IN.7011.33.44.2016.SO.OCH Dotyczy: złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Ochrona osób i mienia na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych. Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną,...

Zatrzymaj banner przewijany