Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

przetarg nieograniczony "Utrzymanie ścieżki rowerowej w okresie letnim do dnia 31.03.2021 r."

Ogłoszenie nr 550369-N-2018 z dnia 2018-04-25 r. Gmina Lwówek Śląski: Utrzymanie ścieżki rowerowej w okresie letnim do dnia 31.03.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg nieograniczony: Przebudowa dróg w miejscowościach Chmielno, Kotliska, ul. Topolowej i ul. Widokowej w Lwówku Śląskim - 4 części

Ogłoszenie nr 547260-N-2018 z dnia 2018-04-19 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa dróg w miejscowościach Chmielno, Kotliska, ul. Topolowej i ul. Widokowej w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

przetarg nieograniczony "Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do dnia 31.03.2021 r."

Ogłoszenie nr 544131-N-2018 z dnia 2018-04-12 r. Gmina Lwówek Śląski: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do dnia 31.03.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...