Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150"

Ogłoszenie nr 318526 - 2016 z dnia 2016-10-05 r. Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Ogłoszenie o wynikach postępowania na realizację zadania pn. „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim”

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim” Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę Pracownia Projektowa Format, arch. Hanna Cichoń z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza...

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim” - wybór oferty

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę „OLEX” Firma budowlano-Inżynieryjna Aleksander Lorych, ul. Strzelecka 6, 58-580 Jelenia Góra z ceną brutto 44.895,00 zł. UZASADNIENIE Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie...

Zatrzymaj banner przewijany