Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA ALTAN - PRZYSTANI IZERSKICH NA TERENIE GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI - II przetarg

Ogłoszenie nr 558182-N-2018 z dnia 2018-05-15 r. Gmina Lwówek Śląski: Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...