Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim" - II przetarg

Ogłoszenie nr 535759-N-2018 z dnia 2018-03-23 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...