Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląśkim od km 0+000 do km 0+150"

Ogłoszenie nr 335070 - 2016 z dnia 2016-11-03 r. Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne - II postępowanie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733 Ogłoszenie nr 329635 - 2016 z dnia 2016-10-24 r. Lwówek Śląski: Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne - II pstępowanie ...

Przebudowa i remont pomieszczeń Przychodni Lekarza POZ w Zbylutowie 43 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 323100 - 2016 z dnia 2016-10-13 r. Lwówek Śląski: Przebudowa i remont pomieszczeń Przychodni Lekarza POZ w Zbylutowie 43 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+120

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl Ogłoszenie nr 321395 - 2016 z dnia 2016-10-11 r. Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+120 OGŁOSZENIE...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne"

Ogłoszenie nr 319717 - 2016 z dnia 2016-10-07 r. Lwówek Śląski: Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany