Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Dostawa lub dostawa wraz z montażem altan i wiat ogrodowych, drewnianych dla Gminy Lwówek Śląski”- Pakiet IV – sołectwo Gradówek

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania na realizację zamówienia pn. „Dostawa lub dostawa wraz z montażem altan i wiat ogrodowych, drewnianych dla Gminy Lwówek Śląski”- Pakiet IV – sołectwo Gradówek. Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną...

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Dostawa lub dostawa wraz z montażem altan i wiat ogrodowych, drewnianych dla Gminy Lwówek Śląski”- Pakiet III – sołectwo Sobota

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania na realizację zamówienia pn. „Dostawa lub dostawa wraz z montażem altan i wiat ogrodowych, drewnianych dla Gminy Lwówek Śląski”- Pakiet III – sołectwo Sobota Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną...

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Dostawa lub dostawa wraz z montażem altan i wiat ogrodowych, drewnianych dla Gminy Lwówek Śląski”- Pakiet II – sołectwo Żerkowice

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania na realizację zamówienia pn.„Dostawa lub dostawa wraz z montażem altan i wiat ogrodowych, drewnianych dla Gminy Lwówek Śląski”- Pakiet II – sołectwo Żerkowice. Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną...

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Dostawa lub dostawa wraz z montażem altan i wiat ogrodowych, drewnianych dla Gminy Lwówek Śląski”- Pakiet I – sołectwo Brunów.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania na realizację zamówienia pn. „Dostawa lub dostawa wraz z montażem altan i wiat ogrodowych, drewnianych dla Gminy Lwówek Śląski”- Pakiet I – sołectwo Brunów. Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.05.2017 r."

Lwówek Śląski: Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.05.2017 r. Numer ogłoszenia: 161193 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA...

Zatrzymaj banner przewijany