Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Dostawa materiałów budowlanych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie nr 558686-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. Gmina Lwówek Śląski: Dostawa materiałów budowlanych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...