Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan zamówien publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 7950 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lwówek Śląski: Odbiór odpadów komunalnych pochodzących...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :"Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 362794 - 2016 z dnia 2016-12-08 r. Lwówek Śląski: Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka,...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne"

Ogłoszenie nr 357727 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. Lwówek Śląski: Przebudowa drogi z. nr 236 w miejscowości Płóczki Górne - II postępowanie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląśkim od km 0+000 do km 0+120"

Ogłoszenie nr 355257 - 2016 z dnia 2016-11-30 r. Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Piekarskiej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+120 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej

Początek formularza Ogłoszenie nr 348845 - 2016 z dnia 2016-11-22 r. Lwówek Śląski: Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląśkim od km 0+000 do km 0+150"

Ogłoszenie nr 335070 - 2016 z dnia 2016-11-03 r. Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Stromej i Łąkowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+150 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany