Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Oczyszczenie dna i umocnienie brzegów stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 73155 - 2017 z dnia 2017-04-25 r. Lwówek Śląski: Oczyszczenie dna i umocnienie brzegów stawów...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów budowlanych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2017-2018

Początek formularza Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 62673 - 2017 z dnia 2017-04-10 r. Lwówek Śląski: Dostawa materiałów budowlanych...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka"

Ogłoszenie nr 59772 - 2017 z dnia 2017-04-05 r. Lwówek Śląski: Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Unieważnienie zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236”

Lwówek Śląski, dnia 09.03.2017 r. IN.271.2.RPDS.2017 Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236” Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont...

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne

Lwówek Śl. 24.02.2017 r. Znak sprawy: SM.271.2.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śl. Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 2....

Zatrzymaj banner przewijany