Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski, 03.03.2015r. INGK.271.6.2015.DPD Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy niżej wymienionych dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski: Część I: Przebudowa ulicy Jastrzębiej...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim w terminie od 01.04.2015r. do 31.03.2016r.”

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701- 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą:„Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim w terminie od 01.04.2015r. do 31.03.2016r.” Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie terenów zielonych i prace związane z utrzymaniem, ścieżki pieszo- rowerowej i alejek parkowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2015 - 2018

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Utrzymanie terenów zielonych i prace związane z utrzymaniem, ścieżki pieszo-rowerowej i alejek parkowych na terenie Gminy...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. : " Świadczenie usług opiekuńczych na potrzeby podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 3261-2015 z dnia 2015-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych na potrzeby podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Świadczenie usług opiekuńczych na potrzeby podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim ...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 255133-2014 z dnia 2014-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski...