Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400. Numer ogłoszenia: 228746 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400”

IN.271.34.122.2015.PUM Lwówek Śląski dnia 26.08.2015r. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Brunów”

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Slaski zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na "Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Brunów". Treść zaproszenia w załączeniu. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Sląski /-/ Mariola Szczęsna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 104001-2015 z dnia 2015-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia j

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Budowa oświetlenia drogowego w trybie zaprojektuj i wybuduj Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III, Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o długości 900 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno. Numer ogłoszenia: 205544 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie zaprojektuj i wybuduj"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne