Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 119193-2015 z dnia 2015-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Lwówek Śląski przy

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 248756 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. ok. 165 m w miejscowości Płóczki Górne, Pakiet II - Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. ok. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie"

Lwówek Śląski: PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. ok. 165 m w miejscowości Płóczki Górne Pakiet II - Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. ok. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie Numer ogłoszenia: 246952 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...