Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa kiosku /okrąglak/ o pomieszczenia sanitarne wraz z infrastrukturą techniczną w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Rozbudowa kiosku /okrąglak/ o pomieszczenia sanitarne wraz z infrastrukturą techniczną w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia:...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 119193-2015 z dnia 2015-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Betleja i ul. Złotoryjskiej (od ul....

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski dnia 23.09.2015 r. IN.271.37.138.2015.UPLZUD Dotyczy: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 248756 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. ok. 165 m w miejscowości Płóczki Górne, Pakiet II - Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. ok. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie"

Lwówek Śląski: PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. ok. 165 m w miejscowości Płóczki Górne Pakiet II - Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. ok. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie Numer ogłoszenia: 246952 - 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w trybie zaprojektuj i wybuduj Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 121393-2015 z dnia 2015-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego: 1. część I: drogi powiatowej 2519D w miejscowości Płóczki Górne (około 1.920m) zamówienie nie obejmuje dróg...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne – etap III, Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

IN.271.33.133.2015.OPG3 Lwówek Śląski, dnia 09.09.2015r. Dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne – etap III, Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Gmina i Miasto Lwówek...