Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710 Numer ogłoszenia: 293006 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+710 Numer ogłoszenia: 280690 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski,...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. ok. 165 m w miejscowości Płóczki Górne, Pakiet II - Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. ok. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie"

Lwówek Śląski: Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 239, 242 o dł. ok. 165 m w miejscowości Płóczki Górne, Pakiet II - Przebudowa drogi dz. nr 214 o dł. ok. 99 m w miejscowości Rakowice Wielkie Numer ogłoszenia: 277426 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 277562 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dz. nr 152, 155 o dł. ok. 216 m w miejscowości Włodzice Wielkie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 152, 155 o dł. ok. 216 m

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne