Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 350054 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice Numer ogłoszenia: 334456 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne Numer ogłoszenia: 334256 - 2014;...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Ochrona osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w latach 2014-2017"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 187823-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej ochronę osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim (działka nr 110/7), z...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realzację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 326504 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów Numer ogłoszenia: 320472 - 2014;...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski".

W załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Program szczepień przeciw grypie na lata 2014-2017 mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski".

Zatrzymaj banner przewijany