Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019"

Lwówek Śląski: Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2019 Numer ogłoszenia: 18264 - 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019."

Lwówek Śląski dnia 21.01.2016 r. IN.271.58.7.2016.WN Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Ślą

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zarządu Cmentarzem...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019."

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019 Numer ogłoszenia: 358766 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim".

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889 , strona internetowa www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim".

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889 , strona internetowa www.lwowekslaski.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 158891-2015 z dnia 2015-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gradówek, gmina Lwówek

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez firmę EN PROJECT Andżelika Choczaj, ul. Parkowa 5, 55-220 Jelcz - Laskowice z ceną brutto 33.800.,00 zł. UZASADNIENIE...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2020"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne