Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2020"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2020 Numer ogłoszenia: 182307 - 2015;...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 151741-2015 z dnia 2015-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski, zgodnie z wskazanymi w niniejszej specyfikacji częściami zamówienia, tj. część I - ubezpieczenia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 315350 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

IN.271.50.167.2015.UM Lwówek Śląski, dnia 19.11.2015r. Dotyczy: przetargu pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski”, część I: ubezpieczenia komunikacyjne, część II: ubezpieczenie NNW członków OSP Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 152, 155 o dł. ok. 216 m w miejsowości Włodzice Wielkie"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 152, 155 o dł. ok. 216 m w miejscowości Włodzice Wielkie Numer ogłoszenia: 308076 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski".

Lwówek Śląski: Montaż barier zabezpieczających przy chodniku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne, Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 302156 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...