Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne – etap III, Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

IN.271.33.133.2015.OPG3 Lwówek Śląski, dnia 09.09.2015r. Dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne – etap III, Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Gmina i Miasto Lwówek...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

IN.271.36.131.2015.OZL Lwówek Śląski, dnia 09.09.2015r. Dotyczy Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 229152 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 201578 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400. Numer ogłoszenia: 228746 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400”

IN.271.34.122.2015.PUM Lwówek Śląski dnia 26.08.2015r. Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu pn.: „Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz”

IN.271.35.121.2015.PDM Lwówek Śląski, dnia 26.08.2015r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez Firma Produkcyjno...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Brunów”

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Slaski zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania na "Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Brunów". Treść zaproszenia w załączeniu. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Sląski /-/ Mariola Szczęsna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 104001-2015 z dnia 2015-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wysokości 15 mm, na podbudowie naturalnej, skoczni w dal o nawierzchni rozbiegu z poliuretanu,...