Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Utworzenie izerskiego centrum życia społecznego w miejscowości Płóczki Górne Numer ogłoszenia: 361962 - 2014;...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląśki"

INGK.271.203.108.2014.ZUD Lwówek Śląski dnia 30.10.2014r. Dotyczy: przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląski – pakiet I, II i III” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów Numer ogłoszenia: 360558 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów"

Lwówek Śląski dnia 27.10.2014 r. IN.271.197.106.2014.RDB OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi dz. nr 46, 246 o dł. 370 m od km 0+000 do km 0+370 w miejscowości Brunów”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice"

Lwówek Śląski dnia 24.10.2014 r. IN.271.200.104.2014.RDN OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 350070 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 350054 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 264/1 o dł. 500 m od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Niwnice Numer ogłoszenia: 334456 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Zatrzymaj banner przewijany