Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń parteru lewego skrzydła budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II 35

Ogłoszenie nr 555841-N-2017 z dnia 2017-07-21 r. Gmina Lwówek Śląski: Remont pomieszczeń parteru lewego skrzydła budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II 35 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną "Przebudowa ul. Nowy Świat w Lwówku Śląskim".

Ogłoszenie nr 555308-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa ul. Nowy Świat w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie "Przebudowa ul. Spokojnej w Lwówku Śląskim"

Uwaga omyłka pisarska: 1. Na stronie 27 SIWZ część III istotne postanowienia umowy w rozdziale II Wynagrodzenie w par 4 w pkt 1 po słowach "formę ryczałtu" powinien być pkt 2 zaczynający sie od słów: "Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie...". Kolejność dalszych punktów ulega zmianie: 2 staje się 3 , 3 staje się 4 itd. 2....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - II postępowanie

Ogłoszenie nr 539233-N-2017 z dnia 2017-06-26 r. Gmina Lwówek Śląski: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - II postępowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie nr 528017-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. Gmina Lwówek Śląski: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu otwartego w Lwówku Śląskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zadanie "Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 30.06.2020r.”

Ogłoszenie nr 520121-N-2017 z dnia 2017-05-29 r. Gmina Lwówek Śląski: Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 30.06.2020r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty...

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną zadanie "Przebudowa drogi dz. nr 274dr w miejscowości Radłówka"

Uwaga:Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert do dnia 07.06.2017r. godz. 11.45. Ogłoszenie nr 511133-N-2017 z dnia 2017-05-17 r. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 274dr w miejscowości Radłówka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka" "

Ogłoszenie nr 81859 - 2017 z dnia 2017-05-11 r. Lwówek Śląski: Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 44, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Zatrzymaj banner przewijany