Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 122325-2012 z dnia 2012-06-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski 1. Przygotowanie 3 wariantów programu ubezpieczeniowego mienia Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz jednostek podległych. 2. Przygotowanie postępowania i udział w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie...

Wybór oferty - opracowanie "Dokumentacji projektowej rozbudowy kiosku (okrąglaka) o pomieszczenie sanitarne, zlokalizowanego na Placu Wolności w Lwówku Śląskim”

IN-271.95.317.2012.TP Lwówek Śląski dnia 13.08.2012r. Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy kiosku (okrąglaka) o pomieszczenie sanitarne, zlokalizowanego na Placu Wolności w Lwówku Śląskim” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego...

Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Numer ogłoszenia:...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego utworzenia placów zabaw na terenie gminy Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 13.08.2012r. IN.7011.94.2012.PFU.PZ Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego utworzenia placów zabaw na terenie gminy Lwówek Śląski Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego...

Unieważnienie zapytania ofertowego pn. „Dostawa sprzętu dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dostawa sprzętu dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia jw. wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację...

Unieważnienie postepowania na zadanie pn. „Dostawa oprogramowania do sporządzania wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z obsługą serwisową”

IN.271.85.90.2012.OMP Lwówek Śląski, dnia 09.08.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oprogramowania do sporządzania wypisów iwyrysów zMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z obsługą serwisową” Działając jako Zamawiający informuję, że w oparciu...

Zatrzymaj banner przewijany