Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: Część I – „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych”, Część II – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojesz, gmina Lwówek Śląski”, Część III – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodzice Wielkie”

IN.7011.81.214.2012.NI Lwówek Śląski, 15.05.2012 Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: Część I – „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” Część II – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojesz,...

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzęt komputerowy zgodnie z załącznikiem.

Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 105383 - 2012; data zamieszczenia:...

Ogłoszenie o wyborze oferty "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Struga w Lwówku Śląskim dz. nr 13 o dł. ok. 115 m"

Lwówek Śląski, dnia 07.05.2012 r. IN.7011.77.198.2012.US Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Struga w Lwówku Śląskim dz. nr 13 o długości ok. 115 m.” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie...

Ogłoszenie o wyborze oferty "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o dł. ok. 440 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski, dnia 07.05.2012 r. IN.7011.76.197.2012.DC Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o długości ok. 440 m. w miejscowości Chmielno”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na...

Unieważnienie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

IN.271.60.59.2012.UB Lwówek Śląski, dnia 09.05.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy iMiasta Lwówek Śląski” Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Aktualizacja koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku wyboru oferty na realizację w/w zadania, oferta firmy Zakład Ochrony Środowiska "Superbos" Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Trzcińskiej 15 na kwotę 45.510,00 zł brutto została uznana za najkorzystniejszą. W związku z powyższym dnia 14.05.2012r. o...

Ogłoszenie o wyborze oferty " Wykonanie placu wraz z montażem wiaty drewnianej w ramach zadania pn. Izerski skansen uli figuralnych w miejscowości Dworek

Lwówek Śląski, dnia 08.05.2012 roku IN.271.77.58.2012.UFD Firmy Budowlanej Ryszard Dudzis „DUDZIS” ul. Tarnopolska 4 59-600 Lwówek Śląski Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie placu wraz z montażem wiaty drewnianej w ramach zadania pn. Izerski skansen uli figuralnych...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Renowacja zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim".

Lwówek Śląski: Renowacja zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim. Numer ogłoszenia: 101433 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Zatrzymaj banner przewijany