Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na "Dostawę namiotów plenerowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 17.07.2012r. IN.7021.87.272.2012.DNP ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn: „Dostawa namiotów plenerowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja...

Uniewaznienie postępowania - Dostawa namiotów plenerowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śl.

Lwówek Śląski 17.07.2012r. IN.7021.87.252.2012.DNP Wg rozdzielnika Dotyczy: zamówienia na „Dostawę namiotów plenerowych dla Gminy i MiastaLwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenęo udzielenie zamówienia w terminie składania...

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

IN.271.60.74.2012.UB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego oferta...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim – wykonanie zastępcze”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku...

Zapytanie ofertowe na "Dostawę namiotów plenerowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 09.07.2012r. IN.7021.87.252.2012.DNP ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn: „Dostawa namiotów plenerowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska...

Zatrzymaj banner przewijany