Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 521228 - 2012;...

Unieważnienie postępowania pn.: „Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski 18.12.2012r. IN.270.121.181.2012.PD Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski” Zamawiający informuje, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim”

IN.270.117.180.2012.ZC Lwówek Śląski dnia 14.12.2012r. Dotyczy: przetargu pn. „Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego j.w. oferta P. Jerzy...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2013-2015"

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2013-2015 Numer ogłoszenia: 509914 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski - ubezpieczenie następstw NNW członków OSP

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Ubezpieczenie odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski - ubezpieczenie następstw NNW członków OSP Numer ogłoszenia:...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia:...

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”.

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm., zwanej dalej pzp), postępowanie przetargowe „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski" - część II: ubezpieczenie NNW członków OSP

Zamawiający informuje, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 zwanej dalej pzp), postępowanie przetargowe na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – część II:...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski" - część I: ubezpieczenia komunikacyjne

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jw. oferta firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą przy ul. Hestii 1, 81 – 731 w Sopocie uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą. W przedmiotowym...

Unieważnienie postępowania - „Dostawę toalety przenośnej dla Sołectwa Żerkowice”

Lwówek Śląski 11.12.2012r. IN.7021.113.580.2012.TP.FS Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dostawę toalety przenośnej dla Sołectwa Żerkowice” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że ww. postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający...

Zatrzymaj banner przewijany