Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Dostawę mebli dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski, dnia 04.12.2012r. IN.7021.102.565.2012.DM.FS.III Dotyczy: realizacji zadania „Dostawa mebli dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenę o udzielenie zamówienia jw. wybrana została oferta nr 4 firmy „MEBLO-MOTION”...

Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Dostawę naczyń dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski, dnia 04.12.2012r. IN.7021.100.567.2012.DNWK.FS.II Dotyczy: realizacji zadania „Dostawa naczyń dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenę o udzielenie zamówienia jw. wybrana została oferta nr 1 firmy J&T TOP GASTRO...

Unieważnenie postępowania na "Dostawę komputera wraz ze sprzętem nagłaśniającym dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski 03.12.2012 r. IN.271112.2012.ŚG Dotyczy: zapytania ofertowego na " Dostawę komputera wraz ze sprzętem nagłaśniającym dla Gminy i Miasta Lwóek Śląski". Gmina i Miasto Lwóek Śląski informuje, że przedmiotowe zapytanie ofertowe zostało unieważnione, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia:...

Unieważnienie postępowania - „Dostawę toalety przenośnej dla Sołectwa Żerkowice”

Lwówek Śląski 30.11.2012r. IN.7021.113.561.2012.TP.FS Wg rozdzielnika Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dostawę toalety przenośnej dla Sołectwa Żerkowice” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenę o udzielenie zamówienia jw. w terminie do dnia 28.11.2012 do godz....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 483622 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Zapytanie ofertowe na "Dostawę komputera wraz ze sprzętem nagłaśniającym dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski 2012.11.28 IN.271.112.2012.ŚG Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawę komputera wraz ze sprzętem nagłaśniającym dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Przedmiot zamówienia: Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na przenośnego komputera wraz z...

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 250925 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 475078 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 ...

Zapytanie ofertowe - "Dostawa plenerowej podłogi drewnianej dla Sołectwa Płóczki Dolne"

Lwówek Śląski 27.11.2012r. IN.7021.116.548.2012.P.FS Wg rozdzielnika Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę plenerowej podłogi drewnianej dla Sołectwa Płóczki Dolne. I. Zamówienie obejmuje dostarczenie plenerowej podłogi drewnianej – podestów drewnianych...

Zatrzymaj banner przewijany