Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Unieważnienie postępowania - „Wykonanie placu wraz z montażem wiaty drewnianej w ramach zadania pn. Izerski skansen uli figuralnych w miejscowości Dworek”

Przetargi

Lwówek Śląski, dnia 16.04.2012r. IN.271.77.49.2012.UFD Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie placu wrazz montażem wiaty drewnianej w ramach zadania pn. Izerski skansen uli figuralnychw...

czytaj więcej o Unieważnienie postępowania - „Wykonanie placu wraz z montażem wiaty drewnianej w ramach zadania pn. Izerski skansen uli figuralnych w miejscowości Dworek” »

Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o dł. ok. 440 m. w m. Chmielno"

Przetargi

Lwówek Śląski 16.04.2012 r. IN.7011.76.161.2012.DC Gmina i Miasto Lwówek Śląski zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o długości ok.440 m. w...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o dł. ok. 440 m. w m. Chmielno" »

Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Struga w Lwówku Śląskim dz. nr 13 o dł. ok. 115 m."

Przetargi

Lwówek Śląski 16.04.2012 r. IN.7011.77.162.2012.US Gmina i Miasto Lwówek Śląski zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Struga w Lwówku Śląskim dz. nr 13 o długości...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Struga w Lwówku Śląskim dz. nr 13 o dł. ok. 115 m." »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek podległych Gminy i Miasta Lwówek Śląski "

Przetargi

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 64754-2012 z dnia 2012-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Świadczenie usług w zakresie dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby jednostek podległych Gminy i Miasta Lwówek...

czytaj więcej o Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek podległych Gminy i Miasta Lwówek Śląski " »

Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski” »

Ogłoszenie o zamówieniu "Renowacja zabytkowej fontanny Sukienników w Lwówku Śląskim".

Przetargi

Lwówek Śląski: Renowacja zabytkowej fontanny sukienników w Lwówku Śląskim. Numer ogłoszenia: 77691 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu "Renowacja zabytkowej fontanny Sukienników w Lwówku Śląskim". »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Aktualizacja koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Przetargi

Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: „Aktualizacja koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” I. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto...

czytaj więcej o Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Aktualizacja koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” »

Realizacja: IDcom.pl