Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa chodnika w miejscowości Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364"

Lwówek Śląski: Budowa chodnika w miejscowości Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364. Numer ogłoszenia: 405386 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 401744...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek podległych na lata 2013 - 2014”

IN.270.39.142.2012.EE Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek podległych na lata 2013 - 2014”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia...

Ogłoszenie o wyborze oferty na: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy drewnianej altany w miejscowości sobota, gmina Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 15.10.2012r. IN.7011.98.451.2012.PFU.FSS Wg rozdzielnika Dotyczy: realizacji zadania „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy drewnianej altany w miejscowości Sobota, gmina Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenęo...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Remont ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim".

Lwówek Śląski, dnia 11.10.2012 r. IN.271.89.143.2012.UR Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Remont ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jw. oferta Spółki Cywilnej Jerzy Żogai Zbigniew Franczyk...

Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Dostawę naczyń dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski, dnia 11.10.2012r. IN.7021.100.444.2012.DNWK.FS Dotyczy: realizacji zadania „Dostawa naczyń dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenęo udzielenie zamówienia jw. wybrana została oferta nr 1 firmy J&T TOP GASTRO...

Ogłoszenie o wyborze oferty: "Remont drogi dz. nr 1056, 1063 w miejscowości Niwnice"

Lwówek Śląski, dnia 10.10.2012 r. IN.271.103.141.2012.DN Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dz. nr 1056, 1063 w miejscowości Niwnice”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oferta Firmy Transport Drogowy Ciężarowy, Budowa i Remont...

Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Dostawę naczyń- porcelany dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski, dnia 10.10.2012r. IN.7011.98.440.2012.DNP Wg rozdzielnika Dotyczy: realizacji zadania „Dostawa naczyń – porcelany dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenęo udzielenie zamówienia jw. wybrana została oferta nr...

Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zaprojektowanie, wykonanie strony internetowej miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski dn. 09.10.2012 Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A 59- 600 Lwówek Śląski NIP: 616-10-03-030 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Szanowni Państwo, niniejszym informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 1.10.2012 roku dotyczącego wykonania...

Zatrzymaj banner przewijany