Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - "Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 06.09.2012r. IN.7021.97.368.2012.ZAP ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia:...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim – wykonanie zastępcze”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego oferta firmyBudownictwo Dekarsko – Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie, Rafał Tomczyk, Otok 54, 59 – 700 Bolesławiec za cenę 196.970,01zł uzyskała 100 pkt. i została uznana za najkorzystniejszą. Ponadto...

Ogłoszenie o 2 zamówieniu na "Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/7/przetargi Lwówek Śląski: Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Numer...

Unieważnienie postepowania na zadanie pn. „Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”

IN.270.88.115.2012.PDSP2 Lwówek Śląski dnia 31.08.2012r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”. Zamawiający informuje, że w oparciu...

Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 320762 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Unieważnienie postępowania na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”

Zamawiającego działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 zwanej dalej pzp) informuje, iż postępowanie przetargowe pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach A i D Urzędu Gminy...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 134651-2012 z dnia 2012-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej, wolnostojącej, parterowej, krytego dachówką ceramiczną zakładkową bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 132...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Remont ulicy Polnej w Lwówku Śląskim"

IN.270.91.107.2012.PUP Lwówek Śląski dnia 24.08.2012r. Dotyczy: przetargu pn. „Remont ulicy Polnej w Lwówku Śląskim”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GEOBUD”...

Zatrzymaj banner przewijany