Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 521228-2012 z dnia 2012-12-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski. 2. Wycinkę pojedynczych drzew lub drzew, niezależnie od miejsca...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 20959-2013 z dnia 2013-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski, tj.: 1. ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. ubezpieczenia mienia od kradzieży z...

Ogłoszenie o wyborze oferty za zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Lwówku Śląskim oraz Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim

W załączeniu przedkładam pismo o wyborze oferty złożonej w ramach postepowania przetagowego jak wyżej. /-/ Ludwik Kaziów Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim - etap II"

W załączeniu przedkładam pismo o wyborze oferty złożonej w ramach postepowania przetagowego jak wyżej. /-/ Ludwik Kaziów Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jw. oferta firmyPowszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62/66 we Wrocławiu uzyskała 99,69 punktów i została uznana za najkorzystniejszą. Jednocześnie informujemy,...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski w obrębach Mojesz i Włodzice Małe wraz z niezbędnymi zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie zmian do obecnie obowiązujących planów"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 4779-2013 z dnia 2013-01-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski w obrębach Mojesz i Włodzice Małe wraz z niezbędnymi zmianami w studium uwarunkowań i kierunków...

Zapytanie ofertowe na „Aktualizacja projektu planu obszaru aglomeracji Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski dnia 19.02.2013r. IN.7011.128.66.2013.AGL Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie pn.: „Aktualizacja projektu planu obszaru aglomeracji Lwówek Śląski” I. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A 59- 600 Lwówek...

Zatrzymaj banner przewijany