Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont Budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych, gmina Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Remont Budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych, gmina Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 427316 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zapytanie ofertowe - „Dostawa sprzętu AGD dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 26.10.2012r. IN.7021.103.152.2012.AGD.FS ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn: „Dostawa sprzętu AGD dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego...

Zapytanie ofertowe - „Dostawa mebli dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 26.10.2012r. IN.7021.102.151.2012.DM.FS ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn: „Dostawa mebli dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A 59-...

Zapytanie ofertowe - "Dostawa namiotów plenerowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 24.10.2012r. IN.7021.87.435.2012.DNP ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn: „Dostawa namiotów plenerowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja...

Zapytanie ofertowe - "Dostawa zestawów piknikowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 24.10.2012r. IN.7021.99.437.2012.DZP ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn: „Dostawa zestawów piknikowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja...

Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim"

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm., zwanej dalej pzp), postępowanie przetargowe „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach A i D...

Uniewaznienie postępowania - Dostawa namiotów plenerowych dla Gminy i Miasta Lwówek Śl.

Lwówek Śląski 22.10.2012r. IN.7021.87.468.2012.DNP Dotyczy: zamówienia na „Dostawę namiotów plenerowych dla Gminy i MiastaLwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenę o udzielenie zamówienia jw. Wpłynęła jedna oferta, która...

Zatrzymaj banner przewijany