Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu "Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 360916 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie pn. "wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim"

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm., zwanej dalej pzp), postępowanie przetargowe „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach A i D...

Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa chodnika w miejscowości Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364"

Lwówek Śląski: Budowa chodnika w miejscowości Lwówek Śląski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 Numer ogłoszenia: 358694 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Ogłoszenie o wyborze oferty „Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”.

N.270.88. 131.2012.PDSP2 Lwówek Śląski dnia 20.09.2012r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie...

Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim"

Zamawiający w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm., zwanej dalej pzp), informuje, że postępowanie przetargowe „Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim”...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim - wykonanie zastępcze"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 168239-2012 z dnia 2012-08-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Demontaż całości istniejącego pokrycia dachowego wraz z akcesoriami dachowymi i instalacją odgromową nad salą gimnastyczną i zapleczem (łączna powierzchnia ok. 2200m2). Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy...

Zatrzymaj banner przewijany