Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na: "Dostawę sprzetu ogrodowego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski, dnia 28.09.2012r. IN.7021.48.415.2012.DS Wg rozdzielnika Dotyczy: realizacji zadania „Dostawa sprzętu ogrodowego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania o cenę o udzielenie zamówienia jw. wybrana została oferta nr 1 firmy...

Zapytanie ofertowe - „Dostawa naczyń dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 27.09.2012r. IN.7021.100.410.2012.DNWK.FS ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa naczyń dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego...

Zapytanie ofertowe - „Dostawa naczyń - porcelany dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 27.09.2012r. IN.7021.98.411.2012.DNP ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa naczyń - porcelany dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska...

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. "Dostawa oprogramowania do sporządzania wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z obsługa serwisową"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jw. oferta firmy 4GIS Ireneusz Wójcik z siedzibą w Gdowie 682 (32 - 420) z ceną 58.603,35zł została uznana za najkorzystniejszą. Jednocześnie w niniejszym postępowaniu oferty złozyli: Geomatic...

Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa 2 altan drewnianych do miejscowości Dłużec i Skorzynice"

Lwówek Śląski, dnia 26.09.2012 rok IN.271.83/1.2012.ADS Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 altan drewnianych do miejscowości Dłużec i Skorzynice. 1. Przedmiot zamówienia: Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowejna dostawę 2 altan ogrodowych drewnianych według poniższej specyfikacji: Zamawiający...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Remont ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Remont ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 367404 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski...

Zatrzymaj banner przewijany