Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 20959 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013 ...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski w obrębach Mojesz i Włodzice Małe wraz z niezbędnymi zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie zmian do obecnie obowiązujących planów”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jw. oferta firmy Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 26 w Jeleniej Górze uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą. ...

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski”

IN.270.121.14.2013.PD Lwówek Śląski dnia 04.02.2013r Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku...

Świadczenie usług w zakresie dostawy paliw silnikowych na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie dostawy paliw silnikowych na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 26036 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Świadczenioe usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 26038 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim - II etap.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim - II etap. Numer ogłoszenia: 8529 - 2013; data zamieszczenia:...

Zatrzymaj banner przewijany