Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu ogrodowego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 10.09.2012r. IN.7021.48.376.2012.DS ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa sprzętu ogrodowego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o dł. 440 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 1016, 1017, 1018 o dł. 440 m w miejscowości Chmielno Numer ogłoszenia: 338248 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Ogłoszenie o zamówiniu: "Dostawa oprogramowania do sporządzania wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z obsługą serwisową"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Dostawa oprogramowania do sporządzania wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z obsługą serwisową ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa ulicy Polnej w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Polnej w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 336482 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Remont ulicy Struga w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Remont ulicy Struga w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 336290 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...

Zapytanie ofertowe - "Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 06.09.2012r. IN.7021.97.368.2012.ZAP ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia:...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim – wykonanie zastępcze”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego oferta firmyBudownictwo Dekarsko – Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie, Rafał Tomczyk, Otok 54, 59 – 700 Bolesławiec za cenę 196.970,01zł uzyskała 100 pkt. i została uznana za najkorzystniejszą. Ponadto...

Ogłoszenie o 2 zamówieniu na "Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/7/przetargi Lwówek Śląski: Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu /Cyfrowa Szkoła/ dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Numer...

Unieważnienie postepowania na zadanie pn. „Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”

IN.270.88.115.2012.PDSP2 Lwówek Śląski dnia 31.08.2012r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa informatycznych pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim”. Zamawiający informuje, że w oparciu...

Zatrzymaj banner przewijany