Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Remont targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim” oraz na zadanie pn. „Remont kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Remont targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim oraz na zadanie pn.: Remont kompleksu...

"Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lwówek Śląski"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontów świetlic wiejskich na terenie Gminy Lwówek Śląski. Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia...

Unieważnienie postępowania pn."Świadczenie usług księgowych dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

IN.271.130.56.2013.KMGOPS Lwówek Śląski, dnia 09.04.2013r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług księgowych dla potrzeb Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim” Działając w imieniu Zamawiającego informuję,...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego utworzenia placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski, dnia 03.04.2013r. IN.7011.132.113.2013.PFU.PZPM Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego utworzenia placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim I. Opis przedmiotu zamówienia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont drogi dz. nr 300/84 w miejscowości Rakowice Wielkie"

Lwówek Śląski: Remont drogi dz. nr 300/84 w miejscowości Rakowice Wielkie Numer ogłoszenia: 123432 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim - II etap"

Lwówek Śląski: Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim - II etap. Numer ogłoszenia: 43969 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Ogłoszenie wyborze oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Polnej w Lwówku Śląskim - II etap"

Lwówek Śląski, dnia 25.03.2013 r. IN.271.131.54.2013.DPPUPII Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Polnej w Lwówku Śląskim - II etap”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług księgowych dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Świadczenie usług księgowych dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 41357...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Remont drogi dz. nr 300/84 w miejscowości Rakowice Wielkie"

Lwówek Śląski, dnia 13.03.2013 r. IN.271.124.53.2013.DRW Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi dz. nr 300/84 w miejscowości Rakowice Wielkie”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jw. oferta Jerzego Żoga, Zbigniewa Franczyk, Grzegorza...

Zatrzymaj banner przewijany