Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: Część I – „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych”, Część II – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojesz, gmina Lwówek Śląski”, Część III – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodzice Wielkie”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw.najkorzystniejszą ofertę złożyli: Część I- „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych” - Usługi Projektowania, Nadzoru iKierowania Robotami Budowlanymi mgr inż. Krzysztof Struczyk, ul. Starzyńskiego...

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojesz gm. Lwówek Śląśki"

IN-271.82.70.2012.ŚMLwówek Śląski dnia 05.06.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojesz, gmina Lwówek Śląski.” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Świadczenie usług brokera ubezpieczeniowego na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 122325 - 2012; data zamieszczenia:...

Zaproszenie do złożenia oferty na oprogramowanie antywirusowe.

Zaproszenie do złożenia oferty na oprogramowanie antywirusowe zgodnie z załącznikiem.

Zatrzymaj banner przewijany