Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego utworzenia placów zabaw na terenie gminy Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 13.08.2012r. IN.7011.94.2012.PFU.PZ Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego utworzenia placów zabaw na terenie gminy Lwówek Śląski Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego...

Unieważnienie zapytania ofertowego pn. „Dostawa sprzętu dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dostawa sprzętu dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia jw. wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację...

Unieważnienie postepowania na zadanie pn. „Dostawa oprogramowania do sporządzania wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z obsługą serwisową”

IN.271.85.90.2012.OMP Lwówek Śląski, dnia 09.08.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oprogramowania do sporządzania wypisów iwyrysów zMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z obsługą serwisową” Działając jako Zamawiający informuję, że w oparciu...

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim – wykonanie zastępcze”

IN.7011.81.307.2012.HS-N Lwówek Śląski, 07.08.2012 Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 wLwówku Śląskim...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim - wykonanie zastępcze"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachowego wraz robotami towarzyszącymi na budynku Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku...

Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzetu dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Lwówek Śląski, dnia 01.08.2012r. IN.7021.48.93.2012.DS ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn: „Dostawa sprzętu dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A 59-...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A i D Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 277034...

Ogłoszenie o wyborze oferty "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi dz. nr 1056, 1063 o dł. ok. 240 m w miejscowości Niwnice"

Lwówek Śląski, dnia 30.07.2012 r. IN.271.90.84.2012.DN Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi dz. nr 1056, 1063 o dł. ok. 240 m w miejscowości Niwnice” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji...

Ogłoszenie o wyborze oferty "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim dz. nr 31, 39 o dł. ok. 500 m."

Lwówek Śląski, dnia 30.07.2012 r. IN.271.89.83.2012.UR Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Rybnej w Lwówku Śląskim dz. nr 31, 39 o długości ok. 500 m.” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie...

Zatrzymaj banner przewijany