Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż działki nr 384/29, zabudowanej

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Morcinka, Chrobrego, Krótkiej oraz Konopnickiej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889.

"Remont ulicy Kamiennej w Lwówku Śląskim o dł. 100 mb"

Numer ogłoszenia: 94872 - 2008; data zamieszczenia: 07.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

"Remont drogi nr 153 o dł. 168 mb. w miejscowości Gradówek"

Numer ogłoszenia: 94050 - 2008; data zamieszczenia: 06.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...