Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w ramach budowy kompleksu boisk Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim - działka ewidencyjna nr 110/7 obręb nr 0001 Lwówek Śląski

Numer ogłoszenia UZP: 140513 - 2008; data zamieszczenia: 25.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski,...

sprostowanie ogłoszenia obsługa bankowa

Sprostowanie ogłoszenia Numer BZP: 127518 - 2008; data zamieszczenia: 12.06.2008 Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, tel. 075 6477888, fax. 075 6477889 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 126900/2008 W ogłoszeniu jest: IV.3.5) Termin zwiazania ofertą...

Projekt budowlany i wykonawczy remontu ujęcia wody i stacji uzdatniania wody o wydajności Qśrd=2085m3/d, Qmaxh=222m3/h w Lwówku Śląskim

Numer ogłoszenia BZP: 127887 - 2008; data zamieszczenia: 12.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl ...

Wymiana pokrycia dachów krytych papą na budynku A i B wraz z ociepleniem, zabezpieczenie stropu nad piwnicą w budynku A w Szkole Podstawowej nr 2 we Lwówku Śląskim

Numer ogłoszenia: 109045 - 2008; data zamieszczenia: 23.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Remont dachu budynku Urzędu Gminy i Miasta przy Alei Wojska Polskiego 25 w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889. Adres strony...

Ogłoszenie o przetargu

IV przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż działki nr 384/29, zabudowanej

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Morcinka, Chrobrego, Krótkiej oraz Konopnickiej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889. Adres strony internetowej...

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności Qśrd=4200, Qmaxh=630m3/h.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 69140 - 2008. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...