Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim o długości 311 mb

Numer ogłoszenia: 248365 - 2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax....

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim.

Numer ogłoszenia: 241829 - 2008; data zamieszczenia: 30.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Remont ulic Asnyka i Szymanowskiego w Lwówku Śląskim o łącznej dł. 218 mb"

Numer ogłoszenia: 202907 - 2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Remont świetlicy w Rakowicach Wielkich

Lwówek Śląski: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie Numer ogłoszenia: 187476 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...

Wymiana stolarki budowlanej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Pałacowej w Lwówku Śląskim

Numer ogłoszenia: 186823 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Roboty budowlane :Przebudowa ulic C.K. Norwida, B. Prusa i w. Łokietka w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia

Lwówek Śląski: Przebudowa ulic C.K. Norwida, B. Prusa i w. Łokietka w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia Numer ogłoszenia: BZP 186092 - 2008; data zamieszczenia: 08.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...