Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie protestu - Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych

IN - 341/OB –61/08 Zamawiający : Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski Protestujący : Oddział Operacyjny BGŻ S.A. w Jeleniej Górze Rozstrzygnięcie Protestu Zamawiający działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim - odpowiedź zapytania

IN–341/CK–32/60/08 Lwówek Śląski 03.12.2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim.” Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – dalej...

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 343407 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Wniesienie Protestu :Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski 2008-11-26 IN- 341/OB-15-2/1/ /08 Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych Zamawiający w oparciu o przepis art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r....

kredyt długoterminowy,zmiana terminu składania ofert, odpowiedź na zapytanie ,

IN 340/33/KD -1/2008 Lwówek Śląski 2008.11.25 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na „Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim

 Numer ogłoszenia: 246484 - 2008; data zamieszczenia: 17.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...