Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ulic: Słonecznej, Widokowej, Spacerowej i Pięknej wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w obr. IV miasta Lwówek Śląski

Numer ogłoszenia: 28100 - 2009; data zamieszczenia: 13.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Przebudowa fasady południowej pierzei budynków mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza 1-7 w Lwówku Śląskim

Przebudowa fasady południowej pierzei budynków mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza 1-7 w Lwówku Śląskim , dz. nr 197 Przywrócenie historycznego wyglądu Numer ogłoszenia: 37789 - 2009; data zamieszczenia: 13.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011

Lwówek Śląski: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011 Numer ogłoszenia: 8263 - 2009; data zamieszczenia: 08.01.2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim- I etap

Lwówek Śląski: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim- I etap Numer ogłoszenia: 9537 - 2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Lwówek Śląski: Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim. Numer ogłoszenia: 13311 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Dostawa paliw silnikowych na rok 2009 dla ZBGKiM Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Dostawa paliw silnikowych na rok 2009 dla ZBGKiM Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 373421 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budżetowy...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 371979 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

UWAGA: Modyfikacja treści SIWZ: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011.

Lwówek Śląski, dnia 19-12-2008r. IN-341/PG-36/69/08 Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn.: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina...