Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 343407 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Wniesienie Protestu :Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski 2008-11-26 IN- 341/OB-15-2/1/ /08 Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych Zamawiający w oparciu o przepis art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r....

kredyt długoterminowy,zmiana terminu składania ofert, odpowiedź na zapytanie ,

IN 340/33/KD -1/2008 Lwówek Śląski 2008.11.25 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na „Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim

 Numer ogłoszenia: 246484 - 2008; data zamieszczenia: 17.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim- I etap.

Numer ogłoszenia: 309895 - 2008; data zamieszczenia: 12.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Uwaga!! Modyfikacja SIWZ Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 16-10-2008r. IN-341/CK-53/08 Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim znak IN-ZP-340/CK-21/08 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U....

Remont drogi dz. nr 542,688 o długości 1275 mb. w miejscowości Zbylutów

Numer ogłoszenia: 258839 - 2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax....