Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim- I etap

Lwówek Śląski: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim- I etap Numer ogłoszenia: 9537 - 2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Lwówek Śląski: Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim. Numer ogłoszenia: 13311 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Dostawa paliw silnikowych na rok 2009 dla ZBGKiM Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Dostawa paliw silnikowych na rok 2009 dla ZBGKiM Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 373421 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budżetowy...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Numer ogłoszenia: 371979 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

UWAGA: Modyfikacja treści SIWZ: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011.

Lwówek Śląski, dnia 19-12-2008r. IN-341/PG-36/69/08 Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn.: Wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Lwówek Śląski w latach 2009-2011. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina...

Rozstrzygnięcie protestu - Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych

IN - 341/OB –61/08 Zamawiający : Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski Protestujący : Oddział Operacyjny BGŻ S.A. w Jeleniej Górze Rozstrzygnięcie Protestu Zamawiający działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim - odpowiedź zapytania

IN–341/CK–32/60/08 Lwówek Śląski 03.12.2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim.” Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – dalej...

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 343407 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Zatrzymaj banner przewijany