Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb restauracji pomieszczeń w budynku ratusza w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb restauracji pomieszczeń w budynku ratusza w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 113873 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury przy ul. Przyjaciół Żołnierza nr 5 w Lwówku Śląskim -Pakiet 1 Rozbiórka budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza nr 7, przylegającego do budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim- Pakiet 2.

Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury przy ul. Przyjaciół Żołnierza nr 5 w Lwówku Śląskim -Pakiet 1 Rozbiórka budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza nr 7, przylegającego do budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku...

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 363/1 obręb II Lwówek Śląski przy ul. Jaśkiewicza

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28-maja 2009r. Nr XXXI/232/09, oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14-września 2004r. (Dz.U.Nr 207/2004, poz.2108) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - o g ł a s z a: I- przetarg ustny nieograniczony ...

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami użytkowymi (po byłej gazowni) położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski na dz. nr 430/4

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24-kwietnia 2008r. Nr XIX/115/08, oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14-września 2004r. (Dz.U.Nr 207/2004, poz.2108) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - o g ł a s z a: II- przetarg ustny nieograniczony ...

Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 300 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 300 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 216992 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 5 000 000,00 PLN dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

PL-Lwówek Śląski: Usługi udzielania kredytu 2009/S 122-178054 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, PL-59-600 Lwówek Śląski. Tel. +48 756477888. E-mail urzad@lwowekslaski.pl. Faks +48...

Ogłoszenie o wynikach przetargu na Wykonanie i dostawę gablot wystawienniczych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski 2009-06-16 IN -341/DGW-14/74/2009 Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i dostawę gablot wystawienniczych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego...

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej na nową w budynku Ratusza w Lwówku Śląskim

  Lwówek Śląski: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej na nową w budynku Ratusza w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 188822 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego 1 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego 1 w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 188476 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 176786 - 2009; data zamieszczenia: 02.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Zatrzymaj banner przewijany