Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wynikach przetargu na Wykonanie i dostawę gablot wystawienniczych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski 2009-06-16 IN -341/DGW-14/74/2009 Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i dostawę gablot wystawienniczych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego...

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej na nową w budynku Ratusza w Lwówku Śląskim

  Lwówek Śląski: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej na nową w budynku Ratusza w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 188822 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego 1 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachu wraz robotami towarzyszącymi na budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego 1 w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 188476 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Wykonanie i dostawa gablot wystawienniczych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 176786 - 2009; data zamieszczenia: 02.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek nr 434/11 i 434/12 obręb I Lwówek Śląski

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art.13 ust.1, art. 40 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr261, poz. 2603 ze zm.) oraz podjętej Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski Nr XXVI/191/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., a także w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), odwołuje przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont łącznika ulic Wiejskiej i Budowlanych w Lwówku Śl.

Lwówek Śląski: Remont łącznika ulic Wiejskiej i Budowlanych w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 171378 - 2009; data zamieszczenia: 28.05.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 38267-2009 z dnia 2009-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem pozwolenia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Niwnice i Gradówek

Ogłoszenie nr 50706-2009 z dnia 2009-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przeprojektowaniem zaprojektowanych 2 pompowni podziemnych na nadziemne wraz z ich wykonaniem. Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. Budowę wodociągu... Termin...

Wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z ociepleniem na budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki 3 w Lwówku Śląskim - przetarg 2

 Lwówek Śląski: Wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z ociepleniem na budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki 3 w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 166798 - 2009; data zamieszczenia: 26.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Zatrzymaj banner przewijany