Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modyfikacja SIWZ Remont łącznika ulic: Wiejskiej i Budowlanych w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski 12.05.2009 r. IN 341/RŁWB-11/55/2009 Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Remont łącznika ulic Wiejskiej i Budowlanych w Lwówku Śląskim o nawierzchni z kostki betonowej”. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223...

Modyfikacja SIWZ Wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z ociepleniem na budynku siedziby OSiR przy ul. Kościuszki 3 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski 30-04-2009r. IN-341/OSIR-10/49/09 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z ociepleniem na budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki 3 w Lwówku Śląskim”. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia...

Remont łącznika ulic Wiejskiej i Budowlanych w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Remont łącznika ulic Wiejskiej i Budowlanych w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 121320 - 2009; data zamieszczenia: 24.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 106182-2009 z dnia 2009-04-15 r. Remont dachu OSiR

Numer ogłoszenia: 119594 - 2009; data zamieszczenia: 24.04.2009 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106182 - 2009 data 15.04.2009 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski,...

Wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z ociepleniem na budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki 3 w Lwówku Śląskim

Numer ogłoszenia: 106182 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Obsługa inwestorska zadania pn. Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Lwówek Śląski: Obsługa inwestorska zadania pn. Budowa Międzyszkolnego Centrum Sportowego - budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą Numer ogłoszenia: 105318 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 92548 - 2009; data zamieszczenia: 06.04.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa ulic: Słonecznej, Widokowej, Spacerowej i Pięknej wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej w obr. IV miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Przebudowa ulic: Słonecznej, Widokowej, Spacerowej i Pięknej wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w obr. IV miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 90054 - 2009; data zamieszczenia: 02.04.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość we wsi Skorzynice

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29-czerwca 2004r. Nr XXIII/176/04, oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14-września 2004r. (Dz.U.Nr 207/2004, poz.2108) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - o g ł a s z a: I- przetarg ustny nieograniczony ...

Zatrzymaj banner przewijany