Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont ulicy Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim o dł. 192 mb.

Numer ogłoszenia: 146868 - 2008; data zamieszczenia: 02.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

UWAGA!!! ZMIANA SIWZ na "Wykonanie boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w ramach budowy kompleksu boisk Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: Wykonanie boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w ramach budowy kompleksu...

U W A G A !!! ZMIANA W SIWZ OBSŁUGA BANKOWA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na zadanie pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych. Zmianie...

Wykonanie boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w ramach budowy kompleksu boisk Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim - działka ewidencyjna nr 110/7 obręb nr 0001 Lwówek Śląski

Numer ogłoszenia UZP: 140513 - 2008; data zamieszczenia: 25.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski,...

sprostowanie ogłoszenia obsługa bankowa

Sprostowanie ogłoszenia Numer BZP: 127518 - 2008; data zamieszczenia: 12.06.2008 Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, tel. 075 6477888, fax. 075 6477889 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 126900/2008 W ogłoszeniu jest: IV.3.5) Termin zwiazania ofertą...

Projekt budowlany i wykonawczy remontu ujęcia wody i stacji uzdatniania wody o wydajności Qśrd=2085m3/d, Qmaxh=222m3/h w Lwówku Śląskim

Numer ogłoszenia BZP: 127887 - 2008; data zamieszczenia: 12.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl I....

Wymiana pokrycia dachów krytych papą na budynku A i B wraz z ociepleniem, zabezpieczenie stropu nad piwnicą w budynku A w Szkole Podstawowej nr 2 we Lwówku Śląskim

Numer ogłoszenia: 109045 - 2008; data zamieszczenia: 23.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,...

Zatrzymaj banner przewijany