Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług w zakresie dostawy paliw silnikowych na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez okres 12 miesięcy

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie dostawy paliw silnikowych na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 443562 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: Świadczenie usług zarządu Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim Numer ogłoszenia: 435604 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek...

Świadczenie usług w zakresie dostawy paliwa na potrzeby Oświatowego Zakładu Budżetowego przez okres 12 miesięcy

Lwówek Śląski: Świadczenie usług w zakresie dostawy paliwa na potrzeby Oświatowego Zakładu Budżetowego przez okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 429736 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 775 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 775 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 429512 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...

Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 6 000 000,00 zł

PL-Lwówek Śląski: Usługi udzielania kredytu 2009/S 229-329054 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, PL-59-600 Lwówek Śląski. Tel. +48 756477888. E-mail urzad@lwowekslaski.pl....

Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 775 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski: Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 1 775 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski Numer ogłoszenia: 404866 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie prac remontowych przy ogrodzeniu Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy Al. Wojska Polskiego w Lwówku Śląskim

 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 322574-2009 z dnia 2009-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest naprawa ogrodzenia Cmentarza Wojennego zlokalizowanego przy Al. Wojaka Polskiego o łącznej długości 139,0 m. Ogrodzenie wykonane jest z 54 szt. przęseł, wykonanych z kątowników...

Jednolita wersja kosztorysu ofertowego po wprowadzonych zmianach - Remont drogi dz. nr 65/1 o dł. 1660 mb. w miejscowości Włodzice Małe

KOSZTORYS OFERTOWY droga gminna w m. Włodzice Małe działka nr 65/1 km 0+000 – 1+540 o długości 1,54 km Lp. Podst. Wyceny Opis robót Jedn. Miary Ilość Cena jedn. Wartość DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę Rozdział 1. Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne ...

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Remont drogi dz. nr 51, 55/1 o dł. 1366 mb. w miejscowości Dworek

Lwówek Śląski 15-10-2009r. IN 341/DD-29/136/2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ”Remont drogi dz. nr 51, 55/1 o dł. 1366 mb. w miejscowości Dworek”. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 PZP w odpowiedzi na niżej wskazane pytania wyjaśnia: Pytanie 1 Poz. 3. poz. 4 - czy Zamawiający może określić...