Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. Zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. Zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn....

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. Zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn....

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. Zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn....

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sparawie ponownego naboru wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m 3/dobę przewidywanych do realizacji w roku 2008.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Na podstawie ZARZĄDZENIA NR GPNŚ / 4 / Z / 2008 z dnia 30 stycznia 2008 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lwówku Śląskim dla właścicieli/posiadaczy...

ZARZĄDZENIE Nr Or/15/Z/08 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE Nr Or/15/Z/08 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z a r z ą d z a m : § 1 Ustalić dzień 2 maja 2008r....