Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Lwówek Śląski, dnia 27 października 2008r. GPNŚ 7624 – 11 /06 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu postanowienia w sprawie nie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lwówek Śląski, dnia 17 października 2008r. GPNŚ 7624 – 13 /05 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lwówek Śląski, dnia 16 października 2008r. GPNŚ 7624 – 17 / 02 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lwówek Śląski, dnia 09 października 2008r. GPNŚ 7624 – 16 / 02 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lwówek Śląski, dnia 02 października 2008r. GPNŚ 7624 – 01 / 09 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lwówek Śląski, dnia 29 sierpnia 2008r. GPNŚ 7624 – 09 / 07 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) informuję o podjęciu decyzji o środowiskowych...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lwówek Śląski, dnia 22 sierpnia 2008r. GPNŚ 7624 – 13 / 02 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r....

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania

Lwówek Śląski, dnia 05 sierpnia 2008r. GPNŚ 7624 – 11 / 02 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. Zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071...