Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr Or/15/Z/08 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE Nr Or/15/Z/08 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z a r z ą d z a m : § 1 Ustalić dzień 2 maja 2008r....

Zatrzymaj banner przewijany