Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lwówek Śląski, dnia 17.02.09 r. GPNŚ 7331-86/04/2008/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam że: zakończone zostało postępowanie...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lwówek Śląski, dnia 13 lutego 2009r. GPNŚ 7624 – 13 / 10 /2008 / 2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach

Lwówek Śląski, dnia 09 lutego 2009r. GPNŚ 7624 – 1 / 02 / 2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Lwówek Śląski, dnia 04 lutego 2009r. GPNŚ 7624 – 17 /06 / 2008 / 2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o lokalizaci inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) zawiadamiam, że: została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 19 stycznia 2009r. GPNŚ 7624 – 13 /08 /2008/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) w związku z art. 49 w/w ustawy ...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lwówek Śląski, dnia 19 grudnia 2008r. GPNŚ 7624 – 16 / 09 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lwówek Śląski, dnia 15 grudnia 2008r. GPNŚ 7624 – 11 / 09 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października...