Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lwówek Śląski, dnia 18 czerwca 2009r. GPNŚ 7331-9/07/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam że zakończone zostało postępowanie...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lwówek Śląski, dnia 18 czerwca 2009 roku GPNŚ 7331-80/08/2008/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam że zakończone zostało...

Obiweszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lwówek Śląski, dnia 16 czerwca 2009 roku GPNŚ 7331-38/02/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 15 czerwca 2009 roku GPNŚ 7331-16/19/2007/2008/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lwówek Śląski, dnia 15 czerwca 2009r. GPNŚ 7331-36/07/2008/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam że zakończone zostało postępowanie...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lwówek Śląski, dnia 9 czerwca 2009 roku GPNŚ 7331-76/09/2008/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam że zakończone zostało postępowanie...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 28 maja 2009 roku GPNŚ 7331-76/07/2008/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lwówek Śląski, dnia 18 maja 2009r. GPNŚ 7624 – 3 / 06 / 2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lwówek Śląski, dnia 13 maja 2009r. GPNŚ 7624 – 18 / 09 / 2008 / 2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 32 ust. 2, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 153 ust. 1...