Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt. Budowa linii kablowej dla zasilenia obiektu Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Pielęgnacyjnej w Żerkowicach, dz. nr 287/5

Lwówek Śląski, dnia 16 grudnia 2009 roku GPNŚ 7331-87/02/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 10 listopada 2009 roku GPNŚ 7331-79/04/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mieszanek betonowych przwidzianej do lokalizacji na działce nr 66/12 obręb III Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 08 grudnia 2009r. GPNŚ 7624 – 6 /07 / 2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów rybnych na działkach nr 262/17 obręb Gradówek i 428 obręb Płóczki Dolne

Lwówek Śląski, dnia 03 grudnia 2009r. GPNŚ 7624 – 9 / 07 / 2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przerobu kamienia naturalnego przewidzianego do realizacji na działkach nr 547/4 i 547/1 obręb I Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 26 listopada 2009r. GPNŚ 7624 – 6 / 11 / 2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 20 listopada 2009 roku GPNŚ 7331-38/08/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam że zakończone zostało postępowanie...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 19 listopada 2009 roku GPNŚ 7331-79/02/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 16 listopada 2009 roku GPNŚ 7331-82/02/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 10 listopada 2009 roku GPNŚ 7331-81/02/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Lwówek Śląski, dnia 10 listopada 2009 roku GPNŚ 7331-38/06/2009 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z...