Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lwówek Śląski, dnia 19 grudnia 2008r. GPNŚ 7624 – 16 / 09 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lwówek Śląski, dnia 15 grudnia 2008r. GPNŚ 7624 – 11 / 09 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wszczęciu postępowania.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz....

Obwieszcenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lwówek Śląski, dnia 25 listopada 2008r. GPNŚ 7624 – 17 /05 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października...

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO<br> z dnia 18 listopada 2008 r.<br> w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 301 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski, w okręgu wyborczym nr 9.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Lwówek Śląski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Lwówek Śląski

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu postanowienia w sprawie nie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lwówek Śląski, dnia 29 października 2008r. GPNŚ 7624 – 16 /05 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Lwówek Śląski, dnia 27 października 2008r. GPNŚ 7624 – 11 /06 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski o wydaniu postanowienia w sprawie nie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lwówek Śląski, dnia 17 października 2008r. GPNŚ 7624 – 13 /05 /2008 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...