Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stawki podatków na 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2019 rok dla: - gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy - gruntów pozostałych (użytków rolnych) wynosi 271,80 zł za 1 ha fizyczny II. stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356 zł za 1 ha fizyczny...

Podatki i opłaty lokalne w roku 2018, stawki - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2018.

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2018 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2018 rok dla: - gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,225 zł za 1 ha przeliczeniowy - gruntów pozostałych (użytków rolnych) wynosi 262,45 zł za 1 ha fizyczny II. stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43,3532 zł za 1 ha fizyczny ...

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wraz załącznikiem jaki należy przedłożyć z wnioskiem o w/w pomoc.

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2017 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2017 rok dla: - gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy - gruntów pozostałych (użytków rolnych) wynosi 262,20 zł za 1 ha fizyczny II. stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi 42,0222 zł za 1 ha fizyczny ...

Podatki i opłaty lokalne w roku 2017, stawki - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2017.