Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podatki i opłaty lokalne w roku 2018, stawki - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2018.

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2018 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2018 rok dla: - gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,225 zł za 1 ha przeliczeniowy - gruntów pozostałych (użytków rolnych) wynosi 262,45 zł za 1 ha fizyczny II. stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43,3532 zł za 1 ha fizyczny ...

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wraz załącznikiem jaki należy przedłożyć z wnioskiem o w/w pomoc.

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2017 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2017 rok dla: - gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy - gruntów pozostałych (użytków rolnych) wynosi 262,20 zł za 1 ha fizyczny II. stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi 42,0222 zł za 1 ha fizyczny ...

Podatki i opłaty lokalne w roku 2017, stawki - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2017.

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2016

Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od roku 2016

Komunikat w sprawie stawek w podatku rolnym i leśnym na 2016 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lówek Śląski informuje, że: I. stawka podatku rolnego na 2016 rok dla: - gruntów gospodarstw rolnych wynosi 134,375 zł za 1 ha przeliczeniowy - gruntów pozostałych (użytków rolnych) wynosi 268,75 zł za 1 ha fizyczny II. stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,1894 zł za 1 ha fizyczny ...

Podatki i opłaty lokalne w roku 2016 - podatek od nieruchomości,środków transportowych, opłata od posiadania psów

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości, opłata od posiadania psów, podatek od środków transportowych - stawki obowiązujące w roku 2016

Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnym i leśnym na 2016 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) oraz ustawie...