Terminy sesji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim na 2018 rok

Uchwała Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim na 2018 rok Na podstawie 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm. ) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: ...