Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Karta usługi nr: IN/01 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Karta usługi nr: IN/01 Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia...

Karta usługi nr: IN/02 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu w celu ustawienia reklamy

Karta usługi nr: IN/02 Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu w celu ustawienia reklamy Podstawa prawna: art....

Karta usługi nr: IN/03 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wart. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych

Karta usługi nr: IN/03 Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach innych niż...

Karta usługi nr: IN/04 - lokalizacja i umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Karta usługi nr: IN/04 Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: lokalizacja i umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej...