Działalność Gospodarcza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OR.I.01 Centralna Ewidencja i Działalność Gospodarcza CEiDG

Karta usługi nr: OR.I.01 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: Ustawa...

OR.II.02 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.II.02 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982r....

OR.III.03 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.III.03 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu...

OR.IV.04 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Karta usługi nr: OR.IV.04 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Podstawa prawna: Zgodnie z art.111 ust. 4 ustawy z...

OR.V.05 Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Karta usługi nr: OR.V.05 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką Podstawy prawna: - Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie...

OR.VI.06 Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Karta usługi nr: OR.VI.06 Wydział Organizacyjny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie Podstawa prawna: Wpis do ewidencji obiektów...