Wydział Finansowo - Budżetowy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

FB.11 Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne – złożenie deklaracji

Karta usługi nr: FB.11 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

FB.12 Podatek leśny – złożenie informacji (osoby fizyczne)

Karta usługi nr: FB.12 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A

FB.13 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Karta usługi nr: FB.13 Wydział Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

FB.14 Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Karta usługi nr: FB.14 Wydział Finansowo - Budżetowy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89