Referat Gospodarki Odpadami

RGO.I.03 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwrot nadpłaty

 

Karta usługi nr: RGO.I.03

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                               Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                   59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

 

 

Nazwa usługi:

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Podstawa prawna:

Art. 75, 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski, złożenie wniosku w biurze podawczym, Brama A, parter, pokój nr 2.

 

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Parter, pokój nr 7

 

Informacja:

Tel: (75) 6477 942, fax: (75) 6477 889

Godziny urzędowania:

poniedziałek, w godz. 8:00- 16:00

wtorek – piątek w godz. 7:15 – 15:15

 

Procedury postępowania:

Na podstawie złożonego wniosku, w oparciu o posiadaną dokumentację księgową zwracana jest nadpłata.

 

Załaczniki:

Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Opracowała: Justyna Pawłusiów

Sprawdziła: Bożena Galas

Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Lesław Krokosz

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 633
27 grudnia 2017 08:01 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2017 08:00 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wzor_wniosku_o_zwrot_nadplaty_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komun alnymi.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2017 08:00 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wzor_wniosku_o_zwrot_nadplaty_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komun alnymi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)