Referat Gospodarki Odpadami

RGO.I.02 - Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalanymi

Karta usługi nr: RGO.I.02

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                               Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                   59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

Wniosek o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201).

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek podatnika.

2.Zaświadczenie o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących.

3.Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej (uzyskiwanych dochodach) oraz o stanie majątkowym w związku ze złożonym wnioskiem- załącznik nr 1.

4.Inne dokumenty potwierdzające argumenty zawarte we wniosku.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego 2 miesiące. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która zostaje doręczona podatnikowi.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Aleja Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski, złożenie wniosku w biurze podawczym, Brama A, parter, pokój nr 2.

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Parter, pokój nr 7

 

Informacja:

Tel: (75) 6477 936, fax: (75) 6477 889

Godziny urzędowania:

poniedziałek, w godz. 8:00- 16:00

wtorek – piątek w godz. 7:15 – 15:15

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

Umorzenie zaległości podatkowych odbywa się na wniosek podatnika i kończy się wydaniem decyzji.

 

Załączniki:

Oświadczenie o stanie majątkowym

 

 

Opracowała: Justyna Pawłusiów

Sprawdziła: Bożena Galas

Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Lesław Krokosz

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 340
27 grudnia 2017 08:01 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2017 08:01 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2017 07:57 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)