Referat Gospodarki Odpadami

RGO.I.01 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji

 

Karta usługi nr: RGO.I.01

 

Referat Gospodarki Odpadami

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                               Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                  59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:

  1. Art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).

  1. Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

  1. Uchwała Nr XLVII/495/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz obliczanych łącznie

z nieruchomościami niezamieszkałymi w budynku wielolokalowym.

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
  2. Dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji:

- oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość wielolokalową – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim wymienionej w ust. 1.

- oświadczenie o prowadzeniu przydomowego kompostownika – stanowiące załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim wymienione w ust. 1.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Termin załatwienia sprawy:

Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się na bieżąco.

Miejsce załatwienia sprawy:

Deklarację wraz z załącznikami należy złożyć:

  1. URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, złożenie deklaracji w biurze podawczym, Brama A, parter, pokój nr 2.
  2. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, pokój nr 7, pokój nr 8.
  3. Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski.

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI URZĘDU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, parter, pokój nr 8, pokój nr 7.

 

Informacja:

Tel: (75) 6477 936, (75) 6477 942; fax: (75) 6477 889; e-mail: odpady@lwowekslaski.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek, w godz. 8:00- 16:00; wtorek – piątek w godz. 7:15 – 15:15

 

Tryb odwoławczy:

Od złożenia deklaracji nie przysługuje odwołanie.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany”.

Uwagi:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (w przypadku nieruchomości niezamieszkałej w budynku wielolokalowym).

 

Formularz deklaracji i załączników – dostępność:

Druk deklaracji wraz z załącznikami można otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, pokój nr 7, pokój nr 8, pobrać ze strony BIP Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

Biuletyn Informacji Publicznej ,

pobrać ze strony internetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

LwówekŚląski.pl

 

Załączniki:

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji za nieruchomość wielolokalową

- Oświadczenie do deklaracji o prowadzeniu kompostownika

 

 

Opracowała: Bożena Galas

Zatwierdził: Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Lesław Krokosz

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 669
27 grudnia 2017 08:01 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2017 07:58 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 grudnia 2017 07:53 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)