Referat Gospodarki Odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

RGO.I.01 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji

Karta usługi nr: RGO.I.01 Referat Gospodarki Odpadami Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podstawa prawna: Art. 6m i 6n...

RGO.I.02 - Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalanymi

Karta usługi nr: RGO.I.02 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Wniosek o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia...

RGO.I.03 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwrot nadpłaty

Karta usługi nr: RGO.I.03 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawa prawna: Art....

RGO.II.01 - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Karta usługi nr: RGO.II.01 Referat Gospodarki Odpadami Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania...

RGO.III.01 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Karta usługi nr: RGO.III.01 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59 -600 Lwówek Śląski tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89 www.lwowekslaski.pl Nazwa usługi: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Podstawa...