Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług Urząd Stanu Cywilnego

Narodziny

 • Rejestracja urodzeń – sporządzenie aktu urodzenia –USC.01
 • Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa –USC.02

Małżeństwo

 • Rejestracja małżeństw - ślub cywilny – USC.03
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi) – USC.04
 • Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – USC.05
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą – USC.06
 • Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej – USC.07
 • Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej – USC.08

Zgon

 • Rejestracja zgonów – sporządzenia aktu zgonu – USC.09

Wydawanie odpisów i zaświadczeń

 • Wydawanie odpisów i zaświadczeń – USC.10

Zmiana imion i nazwisk

 • Przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko – USC.11
 • Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia) – USC.12
 • Przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) – USC.13
 • Administracyjna zmiana imienia i nazwiska – USC.14

Inne czynności związane z aktami stanu cywilnego

 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego – USC.15
 • Sprostowanie lub uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego – USC.16
 • Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą – USC.17
 • Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym- USC.18

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 456
07 grudnia 2017 08:43 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [usc18.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:42 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [usc17.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:42 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [usc16.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)