Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi ”.

W dniu 11 października 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Bolesławiec na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

W dniu 9 października 2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych...

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW W TRYBIE ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Burmistrz Gminy i Miasta informuje o możliwości składania wniosków w trybie art. 19a. [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) na zadania: 1. Dział 630 Rozdział 63003 § 2360 Turystyka na zadanie &bdquo

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 ze zmianami t.j.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 ze zmianami t.j.) oraz Uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień”.

W dniu 7 września 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Lwówecki Klub Sportowy „Czarni” Lwówek Śląski na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na zadanie pn. „Sport ochroną i promocją zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bądź mądry przed szkodą - Piłka ręczna promuje trzeźwość”.

W dniu 5 września 2018 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Piast – Handball na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Bądź mądry przed szkodą – piłka ręczna promuje trzeźwość”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej,...